მომზადება FCE გამოცდისთვის

მომზადება FCE გამოცდისთვის

 

რა არის FCE გამოცდა?

 

პირველი სასერთიფიკატო გამოცდა, იგივე FCE, არის ძალიან პოპულარული ზოგადი ინგლისური ენის გამოცდა, რომელიც ორგანიზებულია კემბრიჯისუნივერსიტეტის მიერ.

FCE მიზნად ისახავს ინგლისური ენის საშუალო დონის შემსწავლელ სტუდენტებს,

რომელთაც სურთ დაამტკიცონ წერითი და სალაპარაკო ინგლისურის ყოველდღიური გამოყენება სამუშაოსა თუ სასწავლო მიზნებისთვის.

FCE  აღიარებულია და მიღებულია მრავალი უნივერსიტეტისა და ბიზნესის მიერ, როგორც საიმედო ინგლისური ენის ტესტი.

 

რატომ არის FCE მნიშვნელოვანი?

 

FCE სერთიფიკატი არის შესანიშნავი კვალიფიკაცია.

FCE სერთიფიკატის საშუალებით გეძლევათ უკეთესი განათლების ან დასაქმების შესაძლებლობა ინგლისურენოვან ქვეყნებში.

 

რა სმოიცავს FCE ტესტი?

 

FCE შედგება 4 ნაწილისგან:

ინგლისურის კითხვა და გამოყენება (1 საათი 15 წუთი)

მოსმენა (დაახლოებით 40 წუთი)

წერა (1 საათი 20 წუთი)

საუბარი (14 წუთი თითო კანდიდატზე)

 

რამდენი ხანი მოქმედებს FCE სერტიფიკატი?

 

კემბრიჯის გამოცდები (FCE & CEA) ძალაშია მთელი  ცხოვრების  განმავლობაში!

დარწმუნდით, რომ    თქვენი   ხელწერა   იკითხება!

 

მოსმენა:

 

გადახედეთ  კითხვებს   მოსმენის დაწყებამდე!

 

დარწმუნდით, რომ   შეგიძლიათ   დაწეროთ   თარიღები  სწორი    ფორმატით.

 

რეკომენდაციები FCE ტესტის წარმატების ჩასაბარებლად:

 

 საუბარი

 

ყურადღებით   მოუსმინეთ კითხვებს   პასუხის  გაცემამდე.

არ  უპასუხოთ  კითხვას, თუ   არ  ხართ  დარწმუნებული, რა  უნდა   უპასუხოთ. შეგიძლიათ ითხოვოთ კითხვის განმეორება

იყავით  თავდაჯერებული

 

 

კითხვა:

 

ნუ   დახარჯავთ   ძალიან   დიდ   დროს   იმ   კითხვებზე, რომლებზე   პასუხს  ვერ  პოულობთ.

გადადით   შემდეგ   კითხვაზე   და   დაუბრუნდით   ამ  კითხვას ბოლოს,თუ  დრო  გაქვთ  დარჩენილი.

წაიკითხეთ  ყველა  კითხვა  და  ხაზი  გაუსვით  საკვანძო  სიტყვებს  თითოეული  ტექსტის  წაკითხვის  წინ.

 

 

წერა

არ    გამოიყენოთ   სალაპარაკო   ინგლისური   თქვენს     ნაწერებში.